Vítejte na internetovém portálu DEKRA-kurzy.cz

společnost DEKRA CZ a.s. byla jako technická zkušebna pověřena Ministerstvem dopravy
k provádění výuky a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti v:
 • prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK
 • prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení mechanika SME
Podle odst. 11 čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.:
 • musí do konce roku 2015 absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku technici a mechanici, kterým bylo vydáno osvědčení do konce roku 2003
 • musí do konce roku 2016 absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku technici a mechanici, kterým bylo vydáno osvědčení v letech 2004 až 2006
 • musí do konce roku 2017 absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku technici a mechanici, kterým bylo vydáno osvědčení v roce 2007 nebo později

Podle §61 odst. 3 a §70 odst. 3 se držitelům profesních osvědčení, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení, vydává nové osvědčení a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu.

Na portálu DEKRA-kurzy.cz naleznete termíny konání prohlubovacích kurzů,
které zabezpečuje naše společnost DEKRA CZ a.s. a podrobné informace k příslušným prohlubovacím kurzům.

Pokud se chcete přihlásit na prohlubovací kurz a jste držitelem některého z výše uvedených profesních osvědčení,
zaregistrujte se (vytvořte si uživatelský účet v portálu DEKRA-kurzy.cz).
V portálu musí mít každý technik/mechanik svou vlastní registraci.

Po registraci se můžete přihlásit do těchto prohlubovacích kurzů:
 • STK - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ (teoretická a praktická výuka)
 • STK - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK)
 • STK - prohlubovací kurz – OPAKOVANÉ PŘEZKOUŠENÍ (opakovaný závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK)
 • SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ NAFTA (teoretická a praktická výuka)
 • SME - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ NAFTA (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení mechanika SME)
 • SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ BENZÍN+PLYN (teoretická a praktická výuka)
 • SME - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ BENZÍN+PLYN (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení mechanika SME)
 • SME - prohlubovací kurz – OPAKOVANÉ PŘEZKOUŠENÍ (opakovaný závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení mechanika SME)

Registrací získáváte i následující služby:

 • online přehled o termínech prohlubovacích kurzů, na které jste se jako držitel příslušných profesních osvědčení přihlásil
 • přístup k aktuálně vypsaným testovacím otázkám schváleným Ministerstvem dopravy pro prohlubovací kurzy (formát pdf)
 • přehled o uskutečněných platbách za prohlubovací kurzy
 • automatické upozornění (elektronickou cestou) na blížící se konec platnosti příslušného profesního osvědčení

Nová registrace

Pokud se chcete nyní zaregistrovat, klikněte na následující odkaz: Registrace nového uživatele

Přístup k účtu

Pokud jste již registrovaný uživatel, přihlaste se do svého účtu zde